תקנון

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר SLIPI

ברוכים הגולשים לאתר  של SLIPI  – אתר המופעל ע”י  דיגיטל פרו בע”מ

באתר מוצעים ללקוחות  מגוון רחב של מוצרים  ממיטב מוצרי החברה (להלן: “החברה”)

1. כללי:
1.1 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את בקפידה.
1.2 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.6 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
1.7 למען הסר ספק, המוצרים המוצעים על ידי החברה. האחריות הבלעדית למכירת אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על החברה.

2. הזמנת מוצרים ו/או שירותים
2.1 באתר מוצע למכירה מגוון מזרנים המיוצרים ע”י החברה בדרך של מכירה טלפונית

2.2 אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.
2.3 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

3. אמצעי התשלום
3.1 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך,או למסור אותו בטלפון

3.2 החברה תמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות ורק לאחר קבלת האישור יעבד הספק את הזמנתך וישלח אליך את המוצרים. כרטיסך, למען הסר ספק, היה ורכישתך באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת הזמנתך, לא תאושר לביצוע על ידי חברת כרטיסי האשראי ולא תפעל תוך שבעה ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי לפתרון הבעיה ומתן אישור ע”י ימים חברת האשראי, החברה תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4. פרטיות
4.1 הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.

5. עוגיות (cookies)
5.1 עוגיות הנן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות, אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

6. אספקת המוצרים
6.1 אספקת המוצרים ע”י החברה, תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
6.2 זמני האספקה להם החברה מתחייבת מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר באתר (להלן: “מועדי האספקה”). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א’-ה’, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי ומועדים.
6.3 במועד הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי במקרה שתבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא תחויב שליחים בדמי משלוח. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר ממחסני הספק יתאם עם הספק, באמצעות מספר הטלפון המופיע בעמוד המכירה של המוצר, את איסוף המוצר.
6.4 לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או נהגים לכתובת שמסרת .
6.5 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה במקרים או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
6.6 במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
6.7 יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
*** הובלת מוצרים במידות מיוחדות
אין החברה אחראית על הכנסת מוצרים במידות מיוחדות, על הלקוח לבדוק היטב באם המוצרים נכנסים לדירה ו/או לבית והתמקמתם במקום. במידה והמוצרים לא יכנסו לבית בשל מידה מיוחדת כאמור, הובלת המוצרים חזרה לחברה הנה באחריות ובתשלום הלקוח בלבד, כמו גם החלפת המוצר למידה אחרת, יישא הלקוח בהפרשי מחיר כמו גם הפסד כספי שנגרם לחברה.

7. מחירים ותשלומים
7.1 חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב באתר בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
7.2 החברה תהא רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת.
7.3 כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

8.ביטול עסקה

8.3 כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:

8.4  באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.

8.5 זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

8.6  לגבי ” טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

8.7 מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995.

8.8 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

8.9  ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני:  info@slipi.co.il  או לפקס : 072-2709095 או בדואר רגיל לכתובת: סליפי סלמה 44  תל אביב

8.9.1 במקרה של ביטול העסקה ולמעט אם מדובר בטובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין המוצר ( אין החזר על משלוחים הובלות והרכבות ) בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.

8.9.2 סליפי שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

*  אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

*אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.

* במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת ערוץ הקניות את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

* במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.

*בכל מקרה, שלדעת סליפי נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.

*אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי סליפי לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי סליפי להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.

* מימש סליפי  את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

.9  החזרת מוצר

9.1 ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה. במקרה זה הלקוח מתבקש להחזיר את המוצר כשהוא שלם על כל חלקיו, ולצרף את אריזתו המקורית ואת החשבונית המקורית. את המוצר יש להחזיר לכתובתו של הספק ממנו נרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר. זכות ההחזרה תקפה כל עוד לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.

9.2 ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו. ניתן גם להביאו אל אחת לאחת מחנויות סליפי או אל מחסני הספק, בתאום מראש..

9.3 בכל מקרה זכות ההחזרה תהיה בהתאם לאמור בסעיף 14ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 ובכל מקרה של סתירה יחולו הוראות החוק

9. אחריות
9.1 החברה תישא באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, בכל הנוגע לפרטים האמורים בכתב האחריות לגבי כל מוצר לגופו. לעתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים  לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב.
9.2 האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על החברה בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.

10. דין ושיפוט
הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
11. שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מח’ הסחר האלקטרוני של החברה:
בימים א’-ה’ בין השעות 10:00-16:00
באמצעות טלפון מס’: 072-2709099
או באמצעות משלוח דואר לכתובת: סלמה 44 תל אביב